Tashmë disa vjet po zhvillohet polemika mbi atë se a do të thotë diçka radha e lindjes. A janë fëmijët e mëdhenj më të mençur, të rinjtë më argëtues, ndërsa të hasretit më të përkëdhelur? Kjo është njëra ndër ato tema mbi të cilat pothuajse çdokush ka mendimin e vet,...