Filmi përmbledh gjithë ecurinë, nga planifikimi i një dëbimi kolektiv, te aksioni i madh policor i natës në banesat e azilkërkuesve e deri te arritja e atyre në vendin e prejardhjes, në Shqipëri“Ata vijnë natën, i shkëpusin nga gjumi dhe i vendosin në aeroplan: komandot speciale të policisë dhe...